Oppervlakte
reg nummer
kavelnaam
WGS84 coördinaten

X-Y coördinaten

Zwaartepunt
Ga eerst naar de plaats waar u een kavel wilt intekenen.
Wanneer u een Geoboer-kavel (DR) wilt overnemen klik dan op de knop "Geoboer kavels ophalen"
Klik op de gewenste kavel. Deze wordt rood en de klikpunten komen tevoorschijn.
De Geoboer kavel kan als richtlijn dienen om de punten op de juiste plaats te zetten.
De luchtfoto ligt vaak iets gedraaid, dus niet echt geschikt om kavels in te tekenen.
Als u daarna toch besluit om handmatig een kavel in te tekenen, klik dan op het polygoonknopje links boven in de kaart naast het handje.
Ook kunt u nieuwere luchtfoto's ophalen.
Zoom zover mogelijk in om de klikpunten op de juiste plaats te zetten.
U kunt direct gaan intekenen, klik daarvoor op de benodigde punten op de foto.
De kaart kunt u tijdens het tekenen nog steeds met de muis vastpakken en schuiven.
Maak de kavel eerst af zodra het eerste punt is gezet, fouten kunnen later hersteld worden.
U kunt ook de pagina even opnieuw laden!!
De laatste klik moet op het eerste punt worden gegeven om de tekening af te maken.
Een kavel wijzigen kan op 3 manieren.
Klikpunt verschuiven
Ga met de muis naar een klikpunt (wit rondje), klik het vast en schuif naar de juiste plaats.
Klikpunt verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op een wit rondje.
Klikpunt toevoegen
Klik een grijs rondje vast en verschuif het naar een nieuw punt.
Voer een telernummer en kavelnaam in in het tabblad 'Start' en klik op "Opslaan".

Kies een tabblad.